Ökenros mörk

Ökenrosen återfinns i ökensand och är Selenit som formats av sand och vind under lång tid. Enligt sägnen bor andar i ökensanden. Använd ökenros för att stärka ditt självförtroende, våga tala inför andra, öka din kreativitet och släppa fobier. Beskyddande och stärkande. 

39,00 kr