Kimberlit trumlad

Beslutsamhet

Kimberlit är en sällsynt, magmatisk bergart från Sydafrika tillhörande peridotitgruppen och som kan tyda på att det finns diamantfyndigheter i marken. Kimberlit är en sällsynt ädelsten som grundar, stabiliserar och ger energi. Den hjälper dig att bli tydlig med vad du vill manifestera, förstärker din inre styrka och hjälper dig att utveckla uthållighet och mod. En mycket skyddande sten, denna kristall hjälper beslutsamhet och stimulerar förtroendet för ens val och handlingar.

Chakra: Earth Star och Rot


39,00 kr 49,00 kr