Falköga

Intuition

Falköga är en mörkblå variant av Tigeröga och sägs har förmågan att koppla ihop solarplexus-chakrat med pannchakrat/ tredje ögat och därmed hjälpa till att stärka intuitionen. Falköga sägs hjälpa mot mardrömmar, skydda från avundsjuka och onda avsikter. Falköga stärker förmågan att se bortom det ögat ser och att ta emot kosmisk vägledning. Den sägs lugna ilska, frustration, överdrivna rädslor och ångest. 

Vikt: ca 10 - 15 gram 

Chakran: Tredje ögat, Solar plexus och Halschakrat


49,00 kr