Chiasolit trumlade

Chiasolit kallas även korssten och är en variant av Andalusit. Den kallas korssten för att det  framträder ett kors av inlagrade lerskiffer när man skär tvärs igenom den. 

Chiasoliten arbetar med något som många kan ha svårt att se i sig själva, nämligen offer- och martyrrollen. Det kan vara svårt att se och ta tag i dessa sidor hos sig själv och det kräver en hel del beslutsamhet och karaktär. 

Belöningen är dock stor, när du märker hur du befrias från tunga känslor, det gynnar även relationerna i ditt liv. När du kommit dit kommer du märka att du lättare klarar av konfrontationer och att ta ansvar för dig själv och din livssituation. Chiasolit hjälper dig även att se och ta mer ansvar för din fysiska hälsa, genom att göra sundare val. Bli din egen auktoritet och släpp offerrollen.


39,00 kr