Bumblebee Jaspis

Vulkanisk styrka

Bumblebee Jaspis är en grå/ gul sten som formats efter ett vulkanutbrott. Ursprung Indien. Stenen kallas även Eclipse  stone eller Fumarolic Jaspis.

Bumblebee Jaspis består av en blandning av mineraler bl.a: Svavel, hematit, ilmenit, anhydrit, och även aska från vulkanen.

Det är en stark sten, som förkroppsligar energin från vulkanen. De hjälper dig när allt känns omöjligt så den är bra att ha i sin omgivning. 

Obs ska ej bäras direkt mot huden. 

49,00 kr