Brasilianit, råa bitar

Jag vill veta

Brasilianit Upptäcktes först 1944 i Brasilien och är ganska ovanlig. Den består av vattenhaltig natrium- aluminium-fosfat och är gröngul i färgen. 

Verkar uppbyggande, både känslomässigt och energimässigt. Bygger upp och rustar oss känslomässigt för att gå in i nya projekt och utmaningar, så vi har ett känslomässigt skydd mot det som ska ske. Det kan t.ex. handla om att fatta beslut utan ångest. Brasilianiten kan ge dig mod när du går in i nya faser av ditt liv

Brasilianiten uppmuntrar oss även att ta in ny kunskap och att tillägna oss den. Även större mängder information. Den hjälper oss att sortera och urskilja detaljer ur helheten. Låter oss vilja veta och tänka själva istället för att nöja oss med information från andra.  Fysiskt sägs den vara bra vid mag- tarmbesvär. 


119,00 kr