Australian Printstone Trumlad

Beslutsfattande

Kallas även Newsprint Jaspis och är en grundande kristall som hjälper dig att fokusera och fatta beslut. Denna kristall kan också hjälpa dig att slutföra uppgifter i lugn och ro. 

Ca 17 gram


39,00 kr 49,00 kr