Ametrin Trumlad

Trygghet i personlig utveckling

Ametrin är en Ametist som är på väg att bli en Citrin! När en Ametist under sin tillväxt utsätts för mycket tryck och värme sker förvandlingen till citrin, en naturlig process som här avstannat och skapat Ametrin. 

Använd Ametrin för att avlägsna känslor av otrygghet i samband med personlig utveckling. Brottas du med frågan om du är på rätt väg i livet, så är Ametrin för dig. Ametrinen hjälper dig känna balans och ökad självacceptans, hjälper dig tryggt genom förändringar och in i det nya med tillförsikt och känsla av inre ro.


59,00 kr